ΑΡΧΙΚΗΦΥΤΑ ► Ελιά μπάλα

Elho Pure round ΗιghBASSANO

ΕΛΙΑ GPOT CLASSIC

Ελιά μπάλλα φυτεμένη σε Gpot classic γλάστρα.

Cd Ύψος κορμού (cm) Διάμετρο μπάλλας (cm) Τιμή euro
Eλιά μπάλλα 30 30 20-25 24
Eλιά μπάλλα 50 50 30 34
Eλιά μπάλλα 60 60 40 65
Eλιά μπάλλα 70 70 60 85
Τιμή μονάδος (Τεμάχιο):

: